VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Türk vatandaşlarından vize istemeyen sadece pasaportunuzla gidebilceğiniz yada yine girişte kapıda vize almak zorunda olduğumuz  ülkeleri  listesini görebileceğiniz gibi biraz daha kolay olan online vize almak zorunda olduğumuz ülkelerin listesini yazmaya çalıştım.

Vize uygulamaları sık sık değişikliğe uğrayabiliyor. Bu yazıdaki vize bilgileri en son 31.12.2020 tarihinde güncellenmiştir. ben mümkün olduğu kadar bu listeyi güncel tutmaya çalışıyorum.

Avrupa Ülkeleri

     Andorra

Schengen bölgesine dahil olmayan Andorra’ya doğrudan seyahat imkanı bulunmamakta olup, ülkeye giriş İspanya ya da Fransa üzerinden yapılabilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Andorra’ya seyahat edebilmek için çift girişli veya müteaddit girişli Schengen vizesi alması gerekmektedir.

    Belarus

Türkiye ile Belarus arasında karşılıklı seyahatlerde vize uygulaması 1 Haziran 2014 tarihinde kaldırılmıştır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın aşağıda kayıtlı hususlara dikkat etmeleri önem arzetmektedir:

1- Diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri Belarus’a yapacakları seyahatlerinde, ikamet süreleri giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 (otuz) günü aşmamak kaydıyla, vizeden muaftırlar. Vatandaşlarımızın Belarus'taki toplam ikamet süreleri ülkeye ilk giriş tarihinden itibaren bir takvim yılı içerisinde 90 (doksan) günü aşmamalıdır.

2- Çalışma (araçların veya uçakların uluslararası mal ve yolcu taşımacılığı yapan mürettebatı hariç), okuma, eğitim, bilimsel faaliyet, ailenin biraraya gelmesi amacıyla seyahat eden veya 30 (otuz) günü aşan süreyle Belarus’ta ikamet edecek olan vatandaşlarımız yola çıkmadan önce Belarus’un Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğundan vize almalıdırlar.

3- Vize muafiyetinin yukarıda belirtilen süresi, malların ve yolcuların uluslararası taşımacılığını yapan araçların personeli, tren, kamyon, otobüslerin sürücüleri ile sivil uçak mürettebatı için de geçerlidir.
4- Vatandaşlarımızın Belarus’ta beş iş gününden (resmi tatil günleri ve Pazar günü hariç) fazla bulunmaları halinde adres kaydı yaptırmaları zorunlu olup, sözkonusu kaydın Belarus’a giriş tarihinden itibaren beş iş günü içinde yaptırılması gerekmektedir.
5- Belarus mevzuatınca, vatandaşlarımızın Belarus’a giriş yapabilmelerini teminen Belarus sağlık sigortası yaptırmaları gereklidir. Sağlık sigortasının Belarus’a gelmeden önce veya Minsk havalimanında yaptırılması mümkündür (Havalimanındaki sigorta şubesi 24 saat açıktır). Ülkedeki zorunlu sağlık sigortası 1 yıl için yaklaşık 170 Euro, 1 ay için yaklaşık 31 Euro, kısa vadeli ziyaretlerde ise günlüğü yaklaşık 2 Euro’ya yaptırılabilmektedir.
6- Vize ve oturma iznini uzatacak vatandaşlarımızın izin süreleri dolmadan bir kaç gün önce oturma izni sürelerini yeniletmeleri için bulundukları şehirdeki Emniyet Müdürlüğü Yabancılar / Göç idaresi Şubesi’ne (OGİM) yeniden başvurmaları gerekmektedir. Vize ve ikamet süresi dolduktan sonra OGİM'e müracaat eden vatandaşlarımızdan ilk sefer için sürelerini geçirdikleri gün kadar para cezası alınmakta, bu durum tekerrür ettiğinde anılan makamlar tarafından hem cezai işlem uygulanmakta, hem de Belarus'tan çıkartılmaları (sınırdışı) işlemi başlatılmaktadır.
7- Vize süresi (Belarus’ta ikamet için öngörülen süre) dolduktan sonra Belarus dışına çıkış yapmak isteyen vatandaşlarımız çıkış vizesi almak zorundadırlar. Çıkış vizesi olmayanların sınır kapılarında çıkışlarına müsaade edilmemektedir. Çıkış vizesi sınır kapılarında verilmemekte, çıkış vizesi alınması için ilgililer yabancılar polisine (OGİM) gönderilmektedir.
8- Belarus sınır makamları, vatandaşlarımızın yıpranmış, yazıları silinmiş, sayfalarında eksiklik olan pasaport defterleriyle Belarus’a girmelerine ekseriyetle izin vermemektedir.
9- Belarus’a giriş veya çıkış yapan yabancıların, beraberinde getirdikleri döviz miktarının 10.000 (on bin) ABD Dolarının üzerinde olması halinde gümrük kapılarında “kırmızı hatta” girmeleri ve bu meblağı bildirmeleri gerekmektedir. 10.000 ABD Dolarını aşan meblağlardaki dövizlerin bildirimde bulunulmaksızın Belarus’a giriş veya çıkış yapan yabancıların üzerinde tespit edilmesi halinde dövize Belarus yetkililerince el konulmakta ve ilgili kişiler hakkında kamu davası açılmaktadır. Bu çerçevede, istenmeyen durumların yaşanmaması için vatandaşlarımızın özellikle Belarus’a varış ve ayrılışları esnasında bu hususa azami ölçüde titizlik göstermesi gerekmektedir.
10- Belarus'ta vatandaşlarımızın ikamet izni veya tezkeresi aldığı tarih itibariyle mevcut sürücü belgesi noter onaylı Rusça tercümesi olması şartıyla 90 gün geçerlidir. Bu tarihten sonra mevcut sürücü belgesi geçerliliğini yitirmektedir. Yabancı uyruklular Belarus sürücü belgesini almak için ilgili makamlara müracaat etmek zorundadırlar.

11- Belarus’a motorlu taşıt ile girişlerde, motorlu taşıtı ülkeye sokan kişiile Belarus’ta uzun dönem ikamet izni olmayan diğer yabancı uyruklular kullanabilir. Başka birsürücü ile yakalandığı takdirde el konulabilmektedir. Belarus’ta ödemeli yolların kullanımı öncesinde Belarus Otoyol Ödeme Sistemi ‘’ BelToll System’’e ödeme yapılması zorunludur.
12- Belarus’a seyahat eden vatandaşlarımızın, ülkeye giriş çıkışlarını uluslararası yolcu trafiğine açık ve pasaport kontrol uygulaması bulunan sınırlardan yapmaları gerekmektedir. Bu çerçevede, Belarus üzerinden Rusya Federasyonu’na ve/veya Rusya Federasyonu’ndan Belarus’a seyahat edecek vatandaşlarımızın aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri özellikle önem taşımaktadır:
- Belarus ile Rusya Federasyonu arasındaki sınırlarda tren ya da karayolu ile seyahatlerde giriş/çıkış kayıtları tutulmamaktadır. İki ülke arasında tren ya da karayolu güzergâhını kullanan vatandaşlarımız, ülkeye giriş ya da çıkış tarihleri bilenemediği için Belarus’ta yasal kalış sürelerini aştıkları gerekçe gösterilerek ilerleyen dönemlerde Belarus makamlarının ülkeye giriş yasağı gibi yaptırımlarıyla karşılaşabilmektedir.
- Belarus ile Rusya Federasyonu arasındaki Birlik Devleti kuralları dolayısıyla, Belarus tarafından ülkeye giriş yasağı uygulanan vatandaşlarımıza geçerli vize ve oturum izinleri bulunsa dahi Rusya Federasyonu tarafından da üç yıla kadar varan giriş yasağı uygulanabilmektedir.

- Belarus ile Rusya Federasyonu arasında seyahat gerçekleştiren vatandaşlarımızın bahsekonu uygulamalar dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için Belarus’a varış ve ayrılışlarını hava yoluyla ve havalimanlarında pasaport kontrolünden geçmek suretiyle gerçekleştirmeleri önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Belarus üzerinden Rusya Federasyonu’na ya da aksi yönde seyahat edecek vatandaşlarımızın, Belarus’a varışlarında havalimanında pasaport kontrol noktasına ulaşmadan önce temin edecekleri Göç Kartını (Migration Card) doldurmaları, Göç Kartında Belarus’a seyahat nedeni olarak “transit” seçeneğini işaretlemeleri ve kartı pasaport kontrol memuruna ibraz etmeleri gerekmektedir.

    Moldova

Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

      Ukrayna

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile, Türkiye’den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna’ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler. Ukrayna ilgili mevzuatı,  sınır makamlarına  yıpranmış pasaportlu yabancıların  ülkeye girişine izin vermeme yetkisi tanımaktadır. Bu itibarla, Ukrayna’ya seyahat edecek ve  yıpranmış  pasaport hamili vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemeleri için pasaportlarını yenilemeleri gerekmektedir.

Balkan Ülkeleri

Arnavutluk

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Sözkonusu Anlaşma Türkiye ve Arnavutluk vatandaşı diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamillerinin, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmelerini öngörmektedir.

Bosna-Hersek

Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.
Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Karadağ

Bu ülkeye seyahat edecek Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde  vizeden muaftırlar.

Kosova

 

Bu ülkeye seyahat edecek Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftırlar.

Makedonya Cumhuriyeti

Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Öğrenim ve çalışma amaçlı gelecek olanlar vizeye tabiidir.

Sırbistan

Belgrad'da 12 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” uyarınca, iki Tarafın geçerli umuma mahsus ve resmi (diplomatik, hizmet, resmi ve hususi) pasaport, denizadamı cüzdanı, uçak mürettebatı için seyahat belgesi, geçici pasaport ve seyahat belgesi hamili vatandaşları, diğer Tarafın ülkesinde, ilk giriş tarihinden itibaren, her altı ay içinde doksan günü aşmayan seyahatlerinde vizeden muaftır. Anlaşma, her iki Tarafın tren, kamyon ve otobüs sürücüleri ile yardımcıları, tren ve lokomotif, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve mal nakliyesi yapan vatandaşlarının, her altı ay içinde doksan günü aşmamak kaydıyla, birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerinde (transit geçişler dâhil olmak üzere) vizeden muaf olmalarını da hükme bağlamaktadır. Bununla birlikte, Sırbistan’a seyahat edecek vatandaşlarımızın pasaportlarının en az 6 ay geçerli olması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, Sırbistan Sınır Güvenliği mevzuatı gereği, Sırbistan’ı ziyaret edecek yabancıların sınır kapılarında seyahat amaçlarını beyan etmeleri gerekmektedir. Yabancıların sınır kapılarında gidiş-dönüş bileti, kalış sürelerine göre yeterli miktarda nakit para, davet mektubu veya teyitli otel rezervasyonu gibi belgeleri ibraz etmeleri zorunludur.

Kafkas Ülkeleri

Azerbaycan

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile yapılan seyahat protokolünün tamamlandığını duyurdu. Buna göre; 1 Nisan'dan itibaren iki ülke vatandaşları giriş çıkışlarda pasaporta gerek duymayacak. Yeni Kimlik Kartı ile seyahat yapılabilecek.

Ermenistan

Ermenistan’a seyahat edecek Türk vatandaşları vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Ermenistan’a giriş yapacakları sınır kapısında vize alabilmektedirler. Hususi, hizmet ve diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımızın ise, sınırda vize alamadıklarından, Ermenistan’a seyahat etmeden önce bu ülkenin diplomatik/konsüler temsilciliklerinden mutlaka vize almaları gerekmektedir.

Gürcistan

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan’a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Gürcistan’a seyahat edecek diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Öte yandan, 31 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan Protokol sayesinde iki ülke vatandaşları, birbirlerinin ülkelerine pasaporta ihtiyaç olmadan kimlik kartıyla seyahat edebilmektedir. Güvenlik alanında son yıllarda kaydedilen ilerlemeye rağmen, Gürcistan’a seyahat edecek vatandaşlarımızın dolandırıcılık, gasp ve hırsızlık gibi suçlara karşı duyarlı olmaları, araçlarına tanımadıkları kişileri ve/veya paketleri almamaları, kesinlikle emanet eşya ve paket kabul etmemeleri; ayrıca, Gürcistan toprağı olan Abhazya’ya ve/veya Güney Osetya’ya, başka ülkeler üzerinden seyahat ettikleri tespit edilen şahıslara Gürcistan yasaları uyarınca para ve/veya hapis cezası verilebileceğini gözönünde bulundurmaları tavsiye edilir.

Kuzey Amerika Ülkeleri

Antigua ve Barbuda

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi ülkemiz vatandaşları Antigua ve Barbuda’ya girişlerinde vizeden muaftırlar. Ülkede Haziran-Kasım döneminde fırtınalar görülebilmektedir. Bu dönem içinde ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın hava durumunu önceden kontrol etmeleri yararlı olacaktır.

Bahamalar

Diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları Bahamalar’a seyahatlerinde vizeden muaftırlar. Resmi pasaport sahibi Bahamalar vatandaşları 90 güne kadar vizeden muaftırlar. Umuma mahsus pasaport sahibi Bahamalar vatandaşları vizeye tabi olup, 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini e-vize olarak veya dış temsilciliklerimizde resen alabilmektedirler.

Ülkede Haziran-Kasım döneminde fırtınalar görülebilmektedir. Bu dönem içinde ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın hava durumunu önceden kontrol etmeleri yararlı olacaktır.

Bahamalar’da ABD Doları da kullanılabilmektedir.

Barbados

 

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi ülkemiz vatandaşları Barbados’a girişlerinde vizeden muaftırlar. Resmi pasaport sahibi Barbados vatandaşları, 90 gün süreyle vizeden muaftırlar. Umuma mahsus pasaport sahibi Barbados vatandaşları vizeye tabidir ve 90 gün ikamet süreli müteaddit giriş vizelerini e-vize olarak veya dış temsilciliklerimizden resen alabilmektedirler. Tropikal iklimin yaşandığı Barbados’ta Haziran-Kasım döneminde fırtına ve kasırgalar görülebilmektedir. Bu dönem içinde ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın hava durumunu önceden kontrol etmeleri yararlı olacaktır.

Belize

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi ülkemiz vatandaşları Belize’ye girişlerinde vizeden muaftırlar. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Belize vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde 90 gün süreyle vizeden muaftırlar.

Dominika

 

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 21 gün süreyle vizeden muaftır. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 21 gün süreyle vizeden muaftır.
Dominika’ya seyahat edecek T.C. Umuma Mahsus Pasaport, Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport sahipleri, bu ülkeye seyahatlerinde 21 gün süre ile ikamelerinde vizeden muaftırlar. Türkiye Dominika dış temsilcisi olarak Dominika İstanbul Fahri Konsolosluğu bulunmaktadır. Türkiye’de Dominika Büyükelçiliği veya Dominika Konsolosluğu statüsünde temsilci bulunmamaktadır. Dominika’ya erişim için herhangi bir ülke üzerinden aktarmalı uçuş planı olan kişilerin, transit geçilecek ülkenin Transit Vize rejimi hakkında detaylı bilgi alması gerekmektedir. Türkiye’de diplomatik yetkiye sahip olmamasına rağmen ticari-ekonomik-kültürel projeleri karşılıklı Türkiye ile Dominika arasında geliştirebilmek amacıyla İstanbul Fahri Dominika Konsolosluğu onursal görevini yürütmektedir. Dominika’ya turistik, ticari, çalışma ya da uzun süreli ikamet amaçlı seyahat gerçekleştirmek isteyen kişiler, Dominika İstanbul Fahri  Konsolosluğu   ile irtibata geçmeleri halinde detaylı bilgi verilmektedi

Dominik Cumhuriyeti

 

Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabi olup, havalimanında 30 gün süreli vize alınabilmektedir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 

El Salvador

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. El Salvador, Latin Amerika’da yüksek şiddet ve suç oranlarının görüldüğü ülkelerden biridir. Genel güvenlik koşullarında geçmişe oranla gelişme sağlanmakla birlikte, bu ülkeyi ziyaret edecek vatandaşlarımızın güvenlikleri konusunda ihtiyatlı olmaları ve özellikle geceleri kent merkezleri dışındaki bölgelere gitmemeleri tavsiye edilmektedir.
    

Guatemala

Gerek kahvesiyle, gerekse Mayalardan kalma kültürel mirasıyla, Meksika'nın güneyinde yer alan Guatemala, mutlaka ziyaret edilmeyi hak ediyor. Guatemala, Türk vatandaşlarından turistik geziler için 90 güne kadar vize istemiyor.
Guatemala, Latin Amerika’da yüksek şiddet ve suç oranlarının görüldüğü ülkelerden biridir. Genel güvenlik koşullarında geçmişe oranla gelişme sağlanmakla birlikte, bu ülkeyi ziyaret edecek vatandaşlarımızın güvenlikleri konusunda duyarlı olmaları, özellikle geceleri kent merkezleri dışındaki bölgelere gitmemeleri tavsiye edilmektedir.

Haiti

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri vizeye tabidir. Haiti'ye seyahat eden umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Haiti'ye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkânı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilmektedir. Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız ülkeden çıkışta ise 15 ABD Doları gümrük vergisi ödemektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız ise giriş için herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

Honduras

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Tropikal iklimin yaşandığı Honduras’ta Haziran-Kasım döneminde fırtına ve kasırgalar görülebilmektedir. Bu dönemde ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın hava durumunu önceden kontrol etmeleri yararlı olacaktır. Yüksek suç oranları nedeniyle, bu ülkeyi ziyaret edecek vatandaşlarımızın güvenlikleri konusunda duyarlı olmaları ve özellikle geceleri kent merkezleri dışındaki bölgelere gitmemeleri tavsiye edilmektedir.

Jamaika

Reggae'nin kalbinin attığı yer olarak bilinen Jamaika, cennet gibi doğasının yanı sıra, dingin ve huzurlu hayat felsefesi ile de meşhur. Turistik gezi yapmak isteyenler, ülkede 90 güne kadar bir süreyle vizesiz kalabilirler. 

Kosta Rika

 

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftırlar.Tropikal iklimin yaşandığı Kosta Rika’da Mayıs-Kasım döneminde fırtına ve kasırgalar görülebilmektedir. Bu dönemde ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın hava durumunu önceden kontrol etmeleri yararlı olacaktır. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Kosta Rika, tropik iklimiyle yıl boyu cezbedici bir destinasyon. Amerika'yla yakın bağları olan Kosta Rika, sanıldığından çok daha gelişmiş bir ülke.

Meksika

 

Meksika'ya Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine. ... Diplomatik pasaport sahibi Meksika vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve ülkemizden transit geçişlerinde vizeden muaftırlar. Diğer resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Meksika vatandaşları ise vizeye tabidirler.

Nikaragua

 

Umuma mahsus, diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar 90 güne kadarki turistik seyahatlerde vizeden muaftır. Tropikal iklimin yaşandığı Nikaragua’da Mayıs-Kasım döneminde fırtına ve kasırgalar görülebilmektedir. Bu dönemde ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımızın hava durumunu önceden kontrol etmeleri yararlı olacaktır. Nikaragua, aşağıda isimleri sunulan ülkelerden gelerek Nikaragua’ya giriş yapmak isteyen kişilerden en az 6 gün önceden yapılmış Uluslararası Sarı Humma Aşısı Sertifikası talep etmektedir. Panama aktarmalı seyahat eden yolculardan ise 24 saat kalış süresini aşmamaları durumunda, Uluslararası Sarı Humma Aşısı Sertifikası istenmemektedir. Vatandaşlarımızın, Nikaragua’ya seyahatleri öncesi Uluslararası Sağlık Örgütü (WHO) riskli ülkeler listesinin kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

Panama

 

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımız Panama’ya seyahatlerinde 6 ay süreyle vizeden muaftırlar. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Panama vatandaşları ise ülkemize girişlerinde 90 gün süreyle vizeden muaftırlar. Ülkemizdeki toplam kalış süresinin son 180 gün içerisinde 90 günü aşmaması gerekmektedir. THY, İstanbul - Bogota - Panama - İstanbul hattında Eylül 2019’dan bu yana haftada dört gün sefer yapmaktadır.

Saint Kitts Nevis Adaları
   

Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

 Saint Lucia

 

St. Lucia ve Türkiye Cumhuriyeti arasında vize muafiyeti bulunmaktadır. ... Lucia vatandaşları 180 gün içerisinde 90 gün süre ile ziyaretlerinde vizesiz olarak ülkeye giriş yapabilmektedirler.

Saint Vincent Grenadinler
     

Yabancı uyruklu çoğu ülke vatandaşlarına Bu ülkeye  ziyaretlerinde vizesiz erişim imkânı verilir. 180 günlük bir süre içinde 90 gün bir süre için kalma imkânı verir. Yabancı ziyaretçilere genel olarak 1 aya kadar konaklama için vizesiz giriş izni verilir

Trinidad ve Tobago


Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır. 

Turks ve Caicos Adaları


Adı ile kalbimizde sempatik bir yer alan ada da vize zorunluluğu olmayan ada ülkeleri arasında. Resifleri görülesi bu ülkeye giderken şnorkelinizi bavula koymayı unutmayın! 

İngiliz Virjin Adaları

İngiliz Virjin Adaları ülkemizden vize istemiyor.Bunun vermiş olduğu rahatlıkla her zaman gidebilirsiniz. Ancak Ülkemizden direkt olarak uçuş olmadığı için aktarmalı bir uçuş söz konusudur. Amerika, New York Ya da Washington havaalanları üzerinden aktarma yapmanız mümkündür.

Güney Amerika Ülkeleri

Arjantin

   

Arjantin ile 31 Ağustos 1992 yılında yürürlüğe giren vize muafiyet anlaşması çerçevesinde, geçerli tüm pasaport hamili Türk ve Arjantin vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli ve turistik amaçlı seyahatlerde karşılıklı olarak vizeden muaftırlar.

Bolivya

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımız Bolivya’ya girişlerinde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Bolivya vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Başkent La Paz’ın yanısıra, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija ve Chuquisaca bölgeleri yaz aylarında (Ocak-Şubat) yoğun yağış ve sel felaketleriyle karşı karşıya kalabilmekte, yağışların ardından sıcak ve nemli hava koşullarının da etkisiyle “dengue” adıyla anılan deng humması gibi salgın ateşli hastalıklara rastlanabilmektedir. Bu bölgelere seyahat edecek vatandaşlarımızın gerekli aşı ve sağlık önlemlerini alarak seyahate çıkmaları yararlı olacaktır.

Brezilya

Diplomatik, hizmet, hususi ve umumi pasaport sahibi vatandaşlarımız Brezilya’ya seyahatlerinde 90 güne kadar vizeden muaftır. THY, İstanbul-Sao Paulo arasında haftada 7 sefer gerçekleştirmektedir.

Ekvador

 

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi ülkemiz vatandaşları Ekvator’a girişlerinde vizeden muaftırlar. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Ekvator vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde 90 gün süreyle vizeden muaftırlar.

Ekvator, sismik hareketliliğin yoğun olduğu, bu çerçevede deprem, volkanik patlama ve tsunami riskinin bulunduğu bir bölgede yer almaktadır. Ekvator’u ziyaret edecek vatandaşlarımızın bu yöndeki gelişmeleri ve zaman zaman yaşanabilen fırtına ve kasırgalar nedeniyle hava durumunu önceden kontrol etmeleri yararlı olacaktır.

Kolombiya
 

Diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaportlar 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerde vizeden muaftır.

Kolombiya’da genel güvenlik koşullarında göreceli gelişme sağlanmakla birlikte ülke hırsızlık ve cinayet gibi suçlarda dünyanın en tehlikeli bölgeleri arasında yer almaya devam etmektedir. Ülkeyi ziyaret edecek vatandaşlarımızın güvenlik konularına azami dikkat göstermeleri, özellikle geceleri taksi kullanmaktan kaçınmaları ve eğlence yerlerinde riskli durumlara karşı tedbirli olmaları önem taşımaktadır.

THY, İstanbul’dan Bogota’ya haftada 4 gün doğrudan sefer yapmaktadır.

Paraguay
 

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları vizeden muaftırlar. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Paraguay vatandaşları ise 180 gün içerisinde toplam kalış süresi 90 günü aşmamak kaydıyla ülkemize yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftırlar.

Paraguay’a Brezilya üzerinden seyahat edecek olan vatandaşlarımızın sarı humma aşısı olmalarında fayda bulunmaktadır.

Peru

Türkiye ile Peru arasında 18 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ve gerekli onay işlemleri tamamlanan Vize Muafiyet Anlaşması, 12 Haziran 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede, resmi (diplomatik, hizmet ve hususi) ve umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları, Peru’ya yapacakları seyahatlerinde veya Peru’dan transit geçişlerinde, toplam ikamet süresi ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaf kılınmışlardır.

Şili

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi iki ülke vatandaşları, 90 güne kadar kalış süreli seyahatlerinde karşılıklı olarak vizeden muaftırlar.

Uruguay
 Uruguay'a seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport hamilleri 90 güne kadar olan ziyaretlerinde vizeden muaftır.

Venezuela
  

Resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları, 90 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftırlar. Resmi pasaport sahibi Venezuela vatandaşları 30 gün, umuma mahsus pasaport sahipleri ise 90 gün süreyle vizeden muaftırlar.

Asya Ülkeleri

Bahreyn


Bahreyn Krallığı’na seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeye tabidir. Vatandaşlarımızın 30 gün süreli e-vizelerini Bahreyn’ seyahat etmeden önce almaları gerekmektedir. İki ülke resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde karşılıklı olarak vizeden muaftırlar.

Brunei Darussalam

Bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımız, pasaport türüne bakılmaksızın 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Brunei'de içki satışı yasak olup, sadece Müslüman olmayanların ülkeye girerken şahsi tüketimlerine yönelik olarak belli miktarda alkol bulundurmasına izin verilmektedir. Ayrıca, Brunei'de sigara satışı da yapılmamakta, kamuya açık alanlarda tütün ve tütün ürünleri tüketilmesine izin verilmemektedir. Yolcu beraberinde Brunei'ye getirilen sigaranın gümrükte deklare edilmesi gerekmekte olup, yüksek bir gümrük vergisine tabi tutulmaktadır.

 

Doğu Timor

30 günü geçmeyen ziyaretler için ise Doğu Timor’da kapı vizesi uygulaması bulunmaktadır.

Son BM Barış Gücü (UNMIT) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle görevini tamamlayarak Doğu Timor’dan ayrılmıştır. Ülkede kamu güvenliği alanında önemli gelişme sağlanmakla birlikte başta başkent Dili olmak üzere ülkedeki güvenlik durumu ani değişiklik gösterebilmektedir.

Endonezya

Endonezya'yı ziyaret edecek olan Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus( Bordo), Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil) ve Diplomatik (Siyah) Pasaport hamilleri 30 güne kadar olan ziyaretleri için vize istenmemektedir. Ancak bu uygulama esasen kapı vizesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Filipinler


Filipinler Cumhuriyeti Türk vatandaşlarına süreye tabi olarak bir vize muafiyeti uygulamaktadır. Filipinlere seyahat etmek isteyen Umumi (Bordo), Hususi (Yeşil) , Diplomatik (Siyah) ve Hizmet (Gri) pasaportlarından birine sahip Türk vatandaşları 30 güne kadar olan seyahatlerinde vizeye tabi değildir. 

Tayfun kuşağında yer alan Filipinler’in Luzon ve Visayas adalarında Haziran-Aralık dönemlerinde doğal afet riski bulunmaktadır. Bu bağlamda vatandaşlarımızın seyahatleri öncesinde yerel hava durumuna ilişkin güncel bilgileri edinmeleri önerilmektedir.

Diğer yandan, Filipinler’in güneyindeki Minadano adasında özellikle Zamboanga yarımadası ve Sulu takım adalarında yabancı turistleri hedef alan fidye amaçlı adam kaçırma olayları yaşanabilmektedir. Bölgeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyatlı olmaları tavsiye edilmektedir.

Güney Kore

Güney Kore'ye gidecek olan Türk vatandaşlarından Bordo (Umuma Mahsus), Yeşil (Hususi), Gri (Hizmet) ve Siyah (Diplomatik) pasaport sahiplerinin 180 gün içerisinde 90 gün süre için vize almalarına gerek yoktur. 90 günden uzun kalacak olanların ise Güney Kore için uzun süreli D vize başvurusu yapmaları gerekmektedir.
 

Hong Kong

Hong Kong ve Makau'ya seyahat eden vatandaşlarımız ise vizeden muaftır. Hong Kong ve Makau'dan ÇHC anakarası için vize almak mümkün değildir. ... Çin anakarasından Hong Kong'a geçmek ve daha sonra tekrar Çin'e geri dönmek isteyen vatandaşlarımızın geri dönüşlerini teminen gerekli vizelerinin olması gerekmektedir.

Türk vatandaşları, 90 güne kadar süreli kalışlar için Hong Kong vizesinden muaftırlar.
Bununla birlikte, Hong Kong’a seyahat edecek olan şahısların bu ülkeye gidiş amaçları konusunda tereddüt uyandıracak herhangi bir durum sergilemeleri halinde ya da Hong Kong’lu sınır görevlilerince talep edildiğinde Hong Kong’da kalış süreleri boyunca gerekli olacak miktarda parayı ibraz edemezler ise Hong Kong’a girişlerine izin verilmeyebilir. Hong Kong’u transit geçiş için kullanacak olanlardan da üçüncü bir ülkeye biletleri olup olmadığı sorulmaktadır.
Diğer yandan, yukarıda belirtilen hususlara uyulması yine de Hong Kong’a otomatik giriş hakkı tanımamakta olup, sınır makamlarının herhangi bir kişinin ülkeye girişini reddetme hakkı bulunmaktadır.
Hong Kong’a giriş-çıkışlarda taşınacak nakit para konusunda ise herhangi bir üst limit bulunmamakla birlikte, Hong Kong üzerinden Çin Halk Cumhuriyeti’ne gideceklerin ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden Hong Kong’a giriş yapan yabancıların üzerlerinde 5.000 ABD Doları’nın üzerinde nakit para tespit edilmesi halinde, sınır makamlarınca kendilerinden bu paranın açıklaması istenebilmektedir.

Japonya


Turistik, eğlence, dinlence ve benzeri amaçlarla gerçekleştirilecek ve 90 güne kadar olan Japonya seyahatlerinde vize alınması gerekliliği yoktur.

 Kamboçya

Kamboçya'ya gitmek isteyen Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo) pasaport hamilleri vize almak zorundadır ancak Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil) ve Diplomatik (Siyah) pasaport hamilleri ise 180 gün içerisinde 30 günü aşmayan süreli ziyaretlerinde vizeden muaftır.

Kazakistan

Kazakistan’a seyahat edecek Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir ay süreyle vizeden muaftır.

Kazakistan’ı ziyaret edenlerin,

1. Ülkeye varışta pasaport kontrolünden önce giriş formunu doldurmaları ve giriş ve çıkış sırasındaki pasaport kontrolünde üzerlerinde 10.000 Doları aşan miktarda döviz bulundurmaları halinde bunu deklare etmeleri,

2. Pasaportlarını 5 iş günü içerisinde ikamet ettikleri yerin göçmen bürosuna kayıt ettirerek Kazakistan’da kalacakları süreyi gösteren bir kayıt kartı almaları gerekmektedir.

Kırgızistan
 

İki ülke vatandaşları 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Laos

Laos'a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine / T.C. Dışişleri Bakanlığı Vatandaşlarımız, Laos sınır kapılarında giriş vizesi alabilmektedir. Harcı 35 ABD Doları olan vize ile ülkede 30 güne kadar kalınabilmektedir.

Makau


Hong Kong ve Makau’ya seyahat eden vatandaşlarımız ise vizeden muaftır. Hong Kong ve Makau’dan ÇHC anakarası için vize almak mümkün değildir

Maldivler

Tüm ziyaretçiler için 30 güne kadar olan konaklamalarında Maldivler de herhangi bir Vize uygulanmamaktadır.

Ücretsiz vize için Maldivler hükümeti sadece otel konaklamanızın olduğuna ve dönüş uçak biletinizin olup olmadığına dikkat eder.

Malezya

Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza ülkeye girişlerinde 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı giriş vizesi ücretsiz olarak tatbik edilmektedir. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Malezya’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın pasaport geçerlilik süreleri varış tarihlerinden itibaren en az 6 ay daha geçerli olmak durumundadır.

Bununla birlikte, Malezya’da Covid-19 salgını nedeniyle yabancıların ülkeye giriş ve çıkışları, zaman zaman değişikliğe uğrayabilen kısıtlamalara ve/veya özel düzenlemelere tabi kılınmış olup, ülkeye seyahat öngören vatandaşlarımızın, Kuala Lumpur Büyükelçiliğimizle temas ederek güncel bilgi almalarında yarar vardır.

Malezya’nın Sabah eyaletinin doğu kıyılarındaki güvenlik durumu sebebiyle, bu bölgeye zaruri olmayan seyahatlerden sakınılması tavsiye olunmaktadır.

Malezya’dan karayoluyla Tayland’a seyahatlerde Tayland’dın güneyindeki Narathiwat, Yala ve Pattani eyaletlerindeki güvenlik durumunun göz önünde tutulması tavsiye olunur.

Malezya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçunun cezası idamdır.

Malezya’da sivrisineklerden bulaşan ateşli dengi hastalığına (dengue fever) ve denizlerdeki zehirli denizanalarına karşı ihtiyatlı olunması tavsiye edilmektedir.

Malezya’da trafik ülkemize göre ters yönden akmaktadır (araçlar sağdan direksiyonludur). Dolayısıyla, yaya vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçişlerde dikkatli olmaları telkin edilmektedir. Ayrıca ülkede motosiklet kullanımının yaygın olup, motosikletler kimi zaman kaldırımda da seyredebilmektedir.

Moğolistan
 

Hususi, hizmet ve diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları Moğolistan’a turistik amaçlı seyahatlerinde 1 aya kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ise Moğolistan’a girişlerinde vizeye tabiidir. 

Moğolistan’da kış döneminde yaşanan aşırı soğuk havalar nedeniyle özellikle turistik amaçlı gezilerde Mayıs-Ekim döneminin tercih edilmesi önerilmektedir. Öte yandan, sağlık sıkıntıları bulunan vatandaşlarımız tarafından Moğolistan’a yapılacak seyahatlerde, ülkede tıbbi müdahale imkanlarının sınırlı olduğunun gözönüne alınmasında fayda görülmektedir.

Nepal
 

Hindistan ve Nepal'e yapılacak seyahatlerde Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahiplerinin dışında, Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Kırmızı, siyah) pasaport sahipleri de vizeye tabidir. Hindistan'da kapı vizesi uygulaması bulunmamaktadır. Nepal vizesi, kapı vizesi olarak Katmandu Havaalanında alınabilmektedir.

Özbekistan


Umuma Mahsus (bordo), hususi ve hizmet pasaportu sahibi olanlar 3 Şubat 2018'de imzalanan yeni kararnameye göre Özbekistan'a 30 günü aşmamak koşuluyla vizesiz seyahat edebilecekler. ... Ancak Türk vatandaşlarının Özbekistan'a vizesiz olarak giriş yapabilmeleri için otel rezervasyonu gereklidir.

Singapur
 

Singapur’a seyahat edecek Türk vatandaşları, 30 güne kadarki turistik ziyaretleri için vizeden muaftır. Daha fazla süreyle ülkede kalmak isteyen kişiler, 30 günlük sürenin 

Sri Lanka


Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarından alabilmektedirler

 Tacikistan

Tacikistan'a yapacakları seyahatlerinde veya transit geçişlerinde geçerli diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız toplam ikamet süresi 90 günü, geçerli hizmet veya hususi pasaport hamili vatandaşlarımız ise altı ay içinde 60 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftırlar. Ayrıca, Tacikistan Cumhuriyeti’nde akredite diplomatik, konsolosluk veya uluslararası örgütler nezdindeki temsilciliklere atanan geçerli diplomatik, hizmet veya hususi pasaport hamili vatandaşlarımız görevleri müddetince Tacikistan'a yapacakları giriş-çıkışlar ve transit geçişlerde vize almaktan muaftırlar. Bu vize muafiyeti düzenlemesi, geçerli diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamillerinin aile fertlerini de kapsamaktadır.

Vizeye tabi umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız vizelerini Ankara’daki Tacikistan Büyükelçiliği ya da Tacikistan’a varışlarında Duşanbe Havaalanı’ndaki Tacikistan Dışişleri Bakanlığı’nın Konsolosluk Bürosu’ndan da alabilirler.

Tacikistan Cumhuriyeti umuma mahsus pasaport hamillerine ise, bir aya kadar turistik ziyaretlerinde, 1 Ağustos 2007 tarihinden itibaren tek taraflı vize muafiyeti getirilmiştir.

Tacikistan’da yaygın olarak görülen salgın hastalık bulunmamakla birlikte, son dönemde çocuk felci (polio) vakalarında görülen artış nedeniyle ülkede aşılama kampanyaları düzenlenmiştir. Tacikistan’a gelmeden önce ihtiyaten çocuk felci aşısı yaptırılması faydalı olabilecektir.

Tayland

Tayland'a gitmek isteyen Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahipleri 30 gün süreyle vizeden muaf iken Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.
 

Tayvan

Türk ve Tayvan umuma mahsus pasaport hamillerine karşılıklı olarak sınırda vize ita edilmesi uygulaması başlatılacaktır. Bu çerçevede, 15 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli vizelerini sınırda almak isteyen umuma mahsus pasaport hamili Türk  vatandaşlarının Taipei’deki Taoyuan Uluslararası Havaalanından giriş yapmaları ve dönüş bileti ibraz etmeleri, vize müracaat formu doldurmaları, iki adet vesikalık fotoğraf ibraz etmeleri ve 24 ABD Doları işlem harcı ödemeleri gerekmektedir.    

Taoyuan Uluslararası Havaalanı dışındaki havaalanlarından giriş yapacak vatandaşlarımızın önceden vize alarak gelmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, anılan havaalanı haricindeki diğer havaalanlarına vizesiz giden umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarına “geçici giriş izni” (temporary entry permit) düzenleneceği ve vatandaşlarımızın bu belgeyle en kısa zamanda Tayvan Dışişleri Bakanlığının Taichung ve Kaohsiung şehirlerinde bulunan Bölge Ofislerine veya Taipei’deki Taoyuan Uluslararası Havaalanında bulunan Vize Ofisine müracaat ederek vize işlemlerini tamamlamaları gerektiği Tayvan makamlarınca bildirilmiştir.

Umuma mahsus pasaport hamili Tayvan vatandaşları, 15 Mayıs 2013 tarihinden itibaren 15 Euro veya 20 ABD Doları vize harcı mukabilinde 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli “Elektronik Vize”yle (www.evisa.gov.tr) (sadece elektronik vizeyle giriş yapabilecekler, bandrol veya kaşe vize uygulamasına tabi tutulmayacaklar) İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı hudut kapılarımızdan ülkemize girebileceklerdir.

Afrika Ülkeleri

Botsvana
 

Botsvana, Nisan 2013 itibariyle Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanımıştır. Türk vatandaşları Botsvana’ya yapacakları seyahatlerde vizeye tabi değildir.
 

Fas


Türk vatandaşları, ülkeye giriş tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli pasaport hamili olmaları halinde Fas’a yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Ülkeye girişte ve çıkışta verilen formların doğru ve eksiksiz biçimde doldurulması önem taşımaktadır. Fas’a 100.000 Dirhem (yaklaşık 9.000 Avro) ve üzeri miktarda deklare edilmemiş dövizin sokulması veya ülkeden çıkarılması yasaktır. İstanbul-Kazablanka arasında haftanın her günü karşılıklı havayolu seferleri düzenlenmektedir. 

Fildişi Sahili

Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşlarına vize uygulanmaktadır. Elektronik vize alınabilmektedir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Fildişi Sahili’ne seyahat edebilmek için sarı humma aşısı yaptırılması zorunludur. Sarı humma dışındaki aşılar ihtiyaridir. Sınır kapılarında aşı kartı sorulmaktadır.

Fildişi Sahili’ne seyahat edecek vatandaşlarımızın sağlık önlemleri ve uygulanacak aşılar konularında T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden bilgi almaları yararlı olacaktır.

 

 Güney Afrika Cumhuriyeti

Resmi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Güney Afrika Cumhuriyeti’ne seyahatlerinde vizeye tabidir. Yabancı turistlerin çoklukla tercih ettiği Güney Afrika Cumhuriyeti yeterli turizm altyapısına sahiptir. Diğer taraftan, ülkede yaygın olarak yaşanan gasp, silahlı soygun, cinayet ve ırza tecavüz gibi suçlara karşı vatandaşlarımızın müteyakkız olmaları gerekmektedir. 
GAC’a seyahat edecek vatandaşlarımızın sağlık konusunda en güncel bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nden almaları mümkündür. GAC’a ilişkin uyarılara aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:

https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/SaglikBilgisi/ZA


Kenya


 

Umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları Kenya’ya yapacakları seyahatlerde vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımız vizelerini:

a) Kenya’ya varışlarında havalimanında ya da

b) http://evisa.go.ke adresi üzerinden başvuru yapmak suretiyle elektronik ortamda (e-vize olarak) alabilirler.

Kenya'ya varışta, en az 6 ay geçerli pasaport, otel rezervasyonu, seyahat programı, (turist olarak gidiliyorsa) ziyaret edilecek yerlerin listesi, (iş veya arkadaş ziyareti için gidiliyorsa) ilgili şahıs ya da şirketin davet mektubu gibi tamamlayıcı belgelerin vize için sınır polisine ibraz edilmesi istenebilmektedir.

Önceden elektronik vize (e-vize) alınmışsa, bunun bilgisayar çıktısının da sınır polisine ibrazı zorunludur.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamili Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, turizm ve iş görüşmesi amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kenya’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın çeşitli bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak gerekli aşılarını yaptırmaları gerekmektedir. Sahra-altı Afrika’da yaygın olarak görülen sıtma hastalığı, 1700 metre rakımda yer alması nedeniyle Nairobi’de görülmemektedir. Ancak, Nairobi dışındaki kırsal bölgelere seyahat edecek vatandaşlarımızın sıtmayla ilgili tedbir almaları tavsiye olunur. Kenya’ya seyahat etmeden önce alınması gerekli sağlık tedbirlerine ve aşılara ilişkin güncel bilgilere http://www.seyahatsagligi.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Kenya’ya Türkiye’den değil de, sarı humma hastalığı bakımından riskli ülkelerden birinden geliniyorsa, Kenya’ya girişte sarı humma aşı belgesinin gösterilmesi zorunludur. Hangi ülkelerin sarı humma hastalığı bakımından riskli kabul edildiği konusunda Dünya Sağlık Örgütü’nün web sayfasından güncel bilgi almak mümkündür ( http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/ )

Ülkede suç oranı yüksektir. Bu nedenle geceleri dolaşmaktan mümkünse kaçınılması; araba hırsızlığı ve kapkaç konularına dikkat edilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın seyahat rezervasyonlarını güvenilir firmalar aracılığıyla gerçekleştirmeleri, yanlarında yüklü miktarda nakit taşımamaları, hava karardıktan sonra yaya olarak yalnız dışarıya çıkmamaları, zorunlu hallerde yanlarında güvenilir kişiler bulundurmaları tavsiye olunur. İçme suyunun pet şişelerde satılan sulardan karşılanması önerilir.

Trafiğin yönü İngiliz sistemiyle soldandır. Telefonla taksi çağırma olanakları mevcuttur. Taksimetre uygulaması olmadığından, taksi kullanılmadan önce pazarlık edilmesi gerekli olup, taksi ücretleri ucuz değildir. Trafikte kurallara fazla riayet edilmemesi ve altyapı eksiklikleri nedeniyle araç kullanılacaksa dikkatli olunması tavsiye edilir.

Kenya’da liberal bir döviz sistemi uygulanmaktadır. Para bozdurmak için bankalara ya da döviz bürolarına müracaat edilebilir. 100 ABD Dolarından daha küçük banknotlar için fazladan komisyon talep edilebilmektedir. Kenya’da 2000 yılından önce basılmış ABD Doları banknotları bankalarda ve serbest piyasada kabul edilmemektedir. 5,000 Dolar ve üzerindeki nakdin ülkeye girişte gümrükte beyan edilmesi zorunludur.

Bu ülkeyle bağlantılı olarak Bakanlığımızca yapılacak seyahat uyarılarının Bakanlığımız web sayfalarından takip edilmesi gerekmektedir.

Sözkonusu gelişmeler ışığında, vatandaşlarımızın bu aşamada zorunlu kalmadıkça Kenya’nın Mandera, Lamu, Garissa ve Tana River Vilayetleri’ne seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen sözkonusu bölgelerde bulunan veya bu bölgelere seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın ise, sokağa çıkma yasağına uymaları, şahsi güvenlikleri açısından her türlü önlemi almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları ve her koşulda müteyakkız olmaları önem arzetmektedir. Vatandaşlarımıza bu çerçevede, Bakanlığımız ve Nairobi Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarı ve duyuruları dikkatle takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

Kenya’da bulunan vatandaşlarımızın, aşağıda irtibat bilgileri kayıtlı Nairobi Büyükelçiliğimiz ile Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür.

Komor Federe Cumhuriyeti


 Sınır kapısında vize alarak Komor Federe İslam Cumhuriyeti'ne giriş yapabilirsin. 

 Libya

Libya’ya seyahat etmek isteyen yabancılardan, Libya Genel Halk Komitesi’nin (Başbakanlık) “Libya topraklarına giriş yapanların vize muafiyetleri olsa bile beraberlerinde en az 500 Libya Dinarı (serbest piyasada yaklaşık 370 ABD Doları) tutarında döviz bulundurmalarına dikkat edilmelidir“ kararı uyarınca sözkonusu döviz miktarının ibrazının isteneceği ve aksi takdirde yabancıların ülkeye girişlerine izin verilmeyeceği Libya makamları tarafından bildirilmiştir.

Sözkonusu uygulamadan aşağıda belirtilen kişilerin muaf tutulacağı belirtilmiştir.

- Libya’daki masrafları ödenmiş olan turizm ve seyahat acentalarının düzenlemekte olduğu turlar kapsamında gelen turistler.

- Resmi görev vizesi olanlar.

- Burslu öğrenci vizesi olanlar.

- Libya’da mukim kişilerin Libya’ya davet ettikleri misafirleri (davet edenlerin davet ettikleri kişilerin ikamet, tedavi ve olası diğer giderlerinin karşılayacaklarını taahhüt etmeleri koşuluyla) 

Madagaskar

Madagaskar’a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeye tabidir. Bununla birlikte, sınır kapılarında turistik amaçlı girişler için vize verilebilmektedir.

Ülkeye seyahat etmeden önce Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan uyarıların takip edilmesinde ve hepatit aşılarının yaptırılmasında yarar görülmektedir. Ülkenin sahil kesimlerinde sıtma yaygın olup, bu taraflara seyahat edecek vatandaşlarımızca gerekli koruyucu önlemlerin alınması yararlı olacaktır.

Ayrıca, vatandaşlarımızın Madagaskar’da bulunduğu sürece, hijyen konusunda dikkatli davranmaları, şehir şebeke suyundan içmemeleri ve özellikle yabancılara karşı soygun ve yankesicilik olaylarının sıklıkla yaşandığı dikkate alınarak, gece seyahatlerinden mümkün olduğunca kaçınmaları ve üzerlerinde değerli eşya bulundurmamaları tavsiye olunmaktadır.

Madagaskar’a ilişkin uyarılara aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/

Mauritius


Türkiye ile Mauritius arasında direkt uçuşlar bulunmaktadır. Ayrıca Paris ve Dubai üzerinden aktarmalı olarak adaya ulaşım sağlanabilir. İstanbul'dan kalkan bir uçak direkt uçuş ile yaklaşık 10 saate, aktarma ile ortalama 20 saatte Mauritius'a ulaşır. Ayrıca Mauritius'a gitmek için vize almanıza gerek yoktur.

Morityus’a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 30 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaftır.

Bu ülkeye seyahatlerde gereken aşı ve bulaşıcı hastalıklar ile diğer dikkat edilecek sağlıkla bağlantılı konularda Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi alınması yoluna gidilmelidir.

Morityus’a ilişkin uyarılara aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/

Mısır

Mısır umumi pasaport hamili vatandaşlarımıza vize uygulanmaktadır. Yanlız  Mısır aynı zamanda  18 yaşından küçük, 45 yaşından büyük vatandaşlarımıza sınır kapılarında bir ay oturumlu giriş vizesi vermektedir.

COVID-19 tedbirleri kapsamında Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımızdan ülkeye girişten en az 72 saat öncesinde yapılmış negatif PCR testinin sunulması veya Mısır İlaç Kurumu ve DSÖ tarafından geçerliliği kabul edilen aşılardan (Sinovac, Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna) iki dozun (Johnson&Johnson için tek doz) uygulandığını ve ikinci dozun üzerinden 14 gün geçtiğini belgeleyen QR kodlu aşı sertifikasının ibraz edilmesi talep edilmektedir.

Senegal
 

Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları da vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları ise 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Senegal’de sınır kapısında vize ita edilmesi uygulamasına başlanmıştır. Bununla birlikte yaşanabilecek gecikmeler/sorunlar gözönüne alınarak, gerekli vizenin temini için seyahatten önce Senegal temsilciliklerine başvurulması tavsiye edilmektedir.

Ülkeye giriş için sarıhumma aşısı yaptırılması zorunludur. Bu çerçevede, Senegal’e seyahat edecek vatandaşlarımızın seyahatlerinden en az 10 gün evvel sarıhumma aşısı yaptırmaları ve aşı kartlarını beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

Sağlık konusunda en güncel bilgilerin T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nden temin edilmesi önemle tavsiye edilir.

Gambiya ve Gine-Bissau toprakları arasında yer alan Senegal'in Casamance bölgesinde yaklaşık 25 yıl önce başlayan ayrılıkçı hareket ve bundan kaynaklanan silahlı çatışmaların yoğunluğu son yıllarda büyük ölçüde azalmış olmakla birlikte, bu bölgeye seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın önceden bölgedeki gelişmeleri izlemeleri ve dikkatli olmaları önerilmektedir.

Seyşeller


Seyşeller’e seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (tüm pasaport türlerinde) iş ve turizm amaçlı seyahatlerde 90 güne kadar vizeden muaftır.

Bu ülkeye seyahatlerde gereken aşı ve bulaşıcı hastalıklar ile diğer dikkat edilecek sağlıkla bağlantılı konularda Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi alınması yoluna gidilmelidir.

Seyşeller’e ilişkin uyarılara aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:

http://www.seyahatsagligi.gov.tr/

 Svaziland
 

Esvatini’ye seyahat edecek Türk vatandaşları vizeye tabi değildir. Esvatini’ye seyahat edecek vatandaşlarımızın seyahatlerinden önce T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen aşıları yaptırmaları tavsiye edilmektedir. Esvatini’ye seyahat edecek vatandaşlarımızın sağlık konusunda en güncel bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nden almaları mümkündür. Esvatini’ye ilişkin uyarılara aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:

https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/SaglikBilgisi/SZ

 Tanzanya

Tanzanya ile ülkemiz arasında 18 Şubat 2010 tarihinde imzalanan “Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, sözkonusu pasaport hamilleri vizesiz, 90 gün süreyle Tanzanya’ya giriş yapabilmektedir.  Normal pasaport hamilleri için havaalanlarında turistik amaçlı vizeler 50 ABD Doları, iş amaçlı vizeler ise 200 ABD Doları harç karşılığında verilmektedir. Havaalanında verilecek vizeler için pasaportun en az altı ay geçerli olması istenmektedir.

Togo
 

Diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar vizeye tabidir. Togo'ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize almaları gerekmektedir. Togo girişi vizeleri, Togo'nun kara sınır kapılarında ve Lome Havaalanı'nda harç karşılığında alınabilmektedir.

 Tunus


Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik seyahatler vizeden muaftır.

Tunus’a girişte 5000 Tunus Dinarı (yaklaşık 3850 Dolar, 2500 Euro) üzerine denk gelen miktardaki döviz varlıklarını deklare etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Özellikle yürürlükteki döviz mevzuatı ve buna bağlı cezai yaptırımlar ağırdır. Getirilen dövizin sadece bankalarda veya diğer yetkili kurumlarda bozdurulması önem taşımaktadır. Tunus Dinarı’nın ülkeden çıkarılması halen yasak olup, ülkeye girişte deklare edilmeyen 5000 Tunus Dinarından fazla yabancı dövize, ülkeden çıkışta el konulmakta, cezai soruşturma başlatılmakta, ülkeye giriş yasaklanabilmekte ve hatta bazı durumlarda önemli miktarda para cezası uygulanabilmektedir. Tunus’ta yaz saati uygulanmamakta olup, Tunus Türkiye’den 2 saat geride bulunmaktadır.

Zambiya

4
Umuma Mahsus Pasaportlar vizeye tabidir. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri turizm veya iş görüşmesi amaçlı seyahatleri için 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli vizelerini sınır kapılarında alabilirler. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri de vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri vizelerini sınırda temin edebilirler.

Sarıhumma hastalığının görüldüğü bir ülkenin herhangi bir bölgesinden gelen 9 ayın üzerindeki yolculardan ve sarıhumma hastalığının görüldüğü bir ülkenin havalimanından transit geçişi 12 saatten fazla süren yolculardan sarıhumma aşısı yapıldığını gösteren Uluslararası Aşı Sertifikası istenmektedir.

Zambiya’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın sağlık konusunda en güncel bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nden temin etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

 Zimbabve

Karşılıklı olarak her kategorideki pasaport hamilleri için vize yükümlülüğü bulunması nedeniyle Zimbabve’ye gitmeden önce vize alınması gerekmektedir. Öte yandan, Zimbabve 2016 Mart ayında, aralarında ülkemizin de bulunduğu 37 ülke vatandaşına sınırda 30 ABD Doları karşılığında vize verileceğini duyurmuştur.

 ZANZİBAR 

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında 18 Şubat 2010 tarihinde imzalanan “Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, söz konusu pasaport hamilleri 90 gün süreyle TBC’ye vizesiz giriş yapabilmektedir.

Normal pasaport hamilleri için havaalanlarında turistik amaçlı vizeler 50 ABD Doları, iş amaçlı vizeler ise 200 ABD Doları harç karşılığında verilmektedir. Havaalanında verilecek vizeler için pasaportun en az altı ay geçerli olması istenmektedir.

Tanzanya’da genel anlamda güvenlik zaafiyeti bulunmamakla birlikte, hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir.

Tanzanya’ya seyahat edecek vatandaşlarımızın sağlık konusunda en güncel bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nden almaları mümkündür. Tanzanya’ya ilişkin uyarılara aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:

http://www.seyahatsagligi.gov.tr

2001 yılından önce basılan ABD Dolarları ülkede kabul edilmemektedir.

 Okyanusya Ülkeleri

Fiji

Fiji’ye seyahat etmek isteyen Diplomatik (Siyah), Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil) ve Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport sahibi Türk vatandaşları 120 gün süreli ziyaretlerde vizeye tabi değildir.

Niue

Niue'ye gelen tüm ziyaretçiler, milliyetlerine bakılmaksızın, maksimum 30 gün kalış süreli vizeden muaftır. Konaklama süresinin uzatılması mümkündür.

Palau

Resmi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Palau’ya turistik veya iş amacıyla yapacakları kısa süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Palau’ya seyahat edecek vatandaşlarımız için herhangi bir seyahat uyarısı bulunmamaktadır.

Samoa

Tüm ülkelerin vatandaşları Samoa'ya vizesiz seyahat edebilmektedirler. ... Ancak, seyahat bitiş tarihinden 6 ay sonrası için geçerliliği olan pasaport ibrazı, tasdiklenmiş bilet, bir sonraki iniş ülkesi için vize ve Bağımsız Samoa'da kalışa yeterli maddi kaynaklara sahip olunması gerekmektedir.

Tonga

Tonga’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahipleri 30 gün süreli ziyaretleri için vizeden muaf iken, Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri 90 güne kadar olan ziyaretlerinde vizeden muaftır. Umuma Mahsus pasaport sahipleri her ne kadar vize işlemleri yapmayacak olsalar da sınır kapısında ücretsiz olarak vize damgası verilmektedir. Daha uzun sürecek ziyaretler için vize başvurularının Türkiye’de Tonga diplomatik temsilciliği bulunmadığı için Tonga Dışişleri Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

 Tuvalu

Bu cennet ada için vizeye gerek yoktur.

Vanuatu

İlginç doğa fenomenlerine evsahipliği yapan Vanuatu, Türk vatandaşlarından vize istemiyor.

Ortadoğu Ülkeleri

Bahreyn

Bahreyn Krallığı’na seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeye tabidir. Vatandaşlarımızın 30 gün süreli e-vizelerini Bahreyn’ seyahat etmeden önce almaları gerekmektedir.

İki ülke resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde karşılıklı olarak vizeden muaftırlar.

 Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirliklerine seyahat ederken seçtiğiniz vize türüne göre evraklarınızı hazırlayıp, tarayıcı yardımıyla belgelerin sisteme renkli olarak taratılmasıyla birlikte online vize başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Vize başvurusu sonuçlarınız ise başvuru formunuzda belirttiğiniz e-mail adresinize gönderilmektedir.

Irak

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize rejimi:
Diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Resmi pasaport hamili vatandaşlarımızın, Irak’ın dış temsilciliklerinden vize alması gerekmektedir.
Irak, geçerli umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza havayoluyla Irak’a yapacakları 30 günü aşmayacak turistik amaçlı seyahatleri için havalimanlarında vize vermektedir. Diğer taraftan, Basra’ya uçuş seferi düzenleyen Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suriye gibi diğer ülkelerden aktarmalı olarak Irak’a seyahat eden vatandaşlarımıza havalimanlarında vize ita edilmezken, Amman aktarmalı olarak Irak’a seyahat eden vatandaşlarımıza Irak havalimanlarında vize ita edilmektedir.
Bununla birlikte, karayolu ile Irak’a seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın, Irak’ın dış temsilciklerinden önceden vize almaları gerekmektedir.
IKBY üzerinden “Irak vizesi” olmadan kara veya hava yoluyla seyahat edebilen vatandaşlarımız, Irak’ın geri kalanında vize alamamakta veya vizesiz girmiş durumuna düşmekte, çeşitli cezalara çarptırılabilmektedir.
Dubai Limanı ile Umm Kasr Limanı arasında düzensiz aralıklarla yapılan deniz ulaşımı yoluyla Basra’ya seyahat edebilecek vatandaşlarımıza ise Umm Kasr Limanında vize ita edilmemektedir.
Irak ile vize rejimi yukarıdaki gibi olmasına rağmen, Irak makamları zaman zaman vize rejiminde ani değişiklikler yapabilmekte, bu durum vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın Irak’a seyahatlerinden önce Irak’ın ülkemizde bulunan temsilcilikleriyle irtibata geçmesinde yarar görülmektedir.
Irak vatandaşlarının tabi olduğu vize rejimi:
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Resmi pasaport hamillerinin dış temsilciliklerimizden vize alması gerekmektedir. Umuma mahsus pasaport hamilleri, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Musul, Basra ve Amman'dan İstanbul Atatürk veya Antalya Havalimanlarına gerçekleştirilen uçuşlarla Türkiye'ye gelmeleri ve diğer belli koşulları karşılamaları kaydıyla vizelerini anılan Havalimanlarında alabilir.
Ayrıntılı bilgi için dış temsilciliklerimizle irtibata geçilmesi gerekmektedir

İran İslam Cumhuriyeti

İran İslam Cumhuriyeti'ne seyahat etmek isteyen T.C. Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport sahipleri, ülkede 180 gün içinde 90 gün ikameli seyahatlerinde İran vizesinden muaftırlar.

KKTC

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlari ülkeye turist olarak girerken nüfus cüzdanlarıyla bir ay süreye kadar verilebilecek vize ile girebilirler pasaporta ihtiyaçlari yoktur, ancak verilecek vize süresini geçirmemeleri gerekiyor.

Katar

Ülkemiz ile Katar arasında “Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası” 14 Ağustos 2010’dan beri yürürlüktedir. Bu çerçevede, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamili Türk vatandaşları Katar’a girişlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise, havalimanında turistik amaçlı 2 hafta kalış süreli vizelerini, Katar’da bir otelden rezervasyon yaptırmak ve 100 Katar Riyali ödemek karşılığında alabilmektedirler. Ülkeye yolcu beraberinde alkol getirilmesi yasaktır

 Kuveyt

Vize sınır kapısında verilebilmektedir - 90 gün

Lübnan

Lübnan'a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içinde 90 gün süreyle vizesiz giriş yapabilmektedir. Boykot Yasası gereği, pasaportlarında İsrail'e giriş-çıkış damgası bulunan kişilerin ülkeye girişlerine izin verilmemektedir.

Suriye

Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti'ne seyahat planı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Umuma Mahsus Pasaport hamilleri, Suriye'ye ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 180 gün içinde 90 gün ikameli seyahatlerinde Suriye vizesinden muaftırlar.

Suriye’de yaşanan toplumsal olayların bu ülkedeki güvenlik durumunu olumsuz etkilemesi nedeniyle, Suriye’ye seyahat edecek Türk vatandaşlarının bu konudaki gelişmeleri yakında takip etmeleri, seyahatten önce Suriye’de gidecekleri yerlerdeki güvenlik ve yol durumu hakkında bilgi almaları ve çok gerekli olmaması halinde bu dönemde seyahatlerini ertelemeleri uygun olacaktır.

Umman

Umman vize başvuruları 2 şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan ilki; Umman Konsolosluğuna veya vize başvuru merkezlerine yapılacak başvurudur. İkincisi ise sınır kapılarından vize alınması şeklinde gerçekleştirilebilir. Bunun için de hava, kara ve deniz yoluyla gidilebilecek tüm sınır kapılarındaki vize merkezlerine başvuru yapmak gerekmektedir. Umman Konsolosluğuna yapılan başvurular 1-7 iş günü içerisinde sonuçlanır. Sınır kapılarında ise vize almak için ortalama 1 saat beklenmesi gerekmektedir. Seyahat planı yapılırken bu sürelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ürdün

Ürdün ve Türkiye arasında 1 Aralık 2009 tarihinde imzalanan Anlaşma uyarınca, diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri, karşılıklı olarak yapacakları turizm amaçlı seyahatleri veya transit geçişlerinde, toplam ikamet süresi, ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, altı ay içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.
Ürdün’ün ülkemize yakınlığı nedeniyle karayoluyla seyahat de tercih edilmektedir. Karayolu ile yapılacak seyahatlerde seyahat edilen aracın trafik sigortası yapılması mecburiyeti vardır. Sözkonusu sigorta sınır kapılarında düzenlenebilmektedir. Halihazırda devam etmekte olan Suriye krizi nedeniyle Suriye güzergahı kullanılmamaktadır.
Ürdün, ülkeyi ziyaret eden kişilerden ülkeden karayoluyla çıkışlarında (Ürdün uyruklular dahil) 8 Ürdün Dinarı (11 ABD Doları); hava yoluyla çıkışlarında 20 Ürdün Dinarı (28 ABD Doları) yurtdışı çıkış harcı almaktadır. Havayolu seyahatlerindeki bedel doğrudan uçuk biletine yansıtılmakta, “charter” uçuşlarında ise ayrı şekilde tahsil edilmektedir.